Állásfoglalás a 2019. évi CXI. törvény kapcsán

A Magyar Családterápiás Egyesület (továbbiakban MCSE) Kiképzői Fóruma az alábbi állásfoglalást teszi közzé.

A család és párkapcsolati terápia a diszfunkcionálisan működő családok és párkapcsolatok, illetve a családi- és párkapcsolati krízisek kezelésére szolgáló magas szinvonalú segítő tevékenység. Eszerint a család és párterápia ezen formája nem tekinthető egészségügyi tevékenységnek. Amennyiben olyan család- és párkapcsolat elakadás esetén kerül alkalmazásra, ahol a mentális zavar diagnosztizált, úgy a család és párkapcsolati terápia kizárólag klinikai szakpszichológus, pszihiáter, vagy pszichoterapeuta bevonásával végezhető.

A család- és párkapcsolati terápia gyakorlása összhangban a széleskörűen elfogadott nemzetközi gyakorlattal nem kötődik kizárólag az egészségügyi alapvégzettséghez, hiszen sok egyéb alapdiplomával rendelkező szakember végezheti a megfelelő módszerspecifikus képzés teljesítése után. Az MCsE feltételrendszere szerinti család és párkapcsolati terapeuta végzettségre jogosult a „felsőfokú végzettségű pszichológus, orvos, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, pasztorálpszichológus, mentálhigiénikus, védőnő, lelki-gondozó” alapdiplomával rendelkező szakember, amennyiben elvégezte az MCSE képzését és sikeres vizsgát tett. Más felsőfokú végzettségű a családi tanácsadó címet szerezheti meg a képzés és a vizsga után. Az MCSE Képzési Rendje elkülöníti a családpszichoterapeuta, /egészségügyi szakképesítés pszichoterapeuta szakképzés után / a családterapeuta, és a családi tanácsadó címeket, és különböző tevékenységi kört, és kompetenciákat rendel mellé.
Mivel a 2019. évi CXI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt úgy módosítja, hogy a benne foglalt szakcionálást a 13. § b) pontja értelmében kiterjeszti az „egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatot végzőkre” is, a Kiképzői Fórum egységesen kijelenti, hogy az MCSE által kiadott oklevél alapján folytatható család- és párkapcsolati terápia nem írható le kizárólag „egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás tevékenység”-ként, így a törvénymódosítás hatálya nem terjed ki rá.

Egyúttal állástfoglal a tekintetben is, hogy az MCSE képzési protokolljának megfelelő család- és párterápiát kizárólag az MCSE által kiadott oklevél alapján lehet végezni. Mivel ez módszerspecifikus képzésnek minősül az egészségügyi végzettség, mint például pszichoterapeuta, pszichiáter, illetve klinikai szakpszichológus végzettség önmagában nem jogosít ezen tevékenység folytatására, ahogyan önmagában az MCSE oklevél sem jogosít egészségügyi tevékenységnek minősülő pszichoterápiás tevékenység folytatására.

Az MCSE kiképzői fórumának ezen állásfoglalása különösen érvényesnek tekinthető minden olyan vita esetén, ahol az MCSE által kiadott oklevéllel család-és párkapcsolati terápiát végzők szakmai kompetenciája kérdőjeleződik meg.
MCSE KIKÉPZŐ FÓRUM
Budapest 2020. március 12.

Forrás

Feladó: Magyar Családterápiás Egyesület honlapja <hirlevel@csaladterapia.hu>
Date: 2020. márc. 14., Szo 23:40
Subject: Állásfoglalás a 2019. évi CXI. törvény kapcsán
To: sonkoly.zsuzsanna <sonkoly.zsuzsanna@gmail.com>