Mediáció

Mindketten lehetnek nyertes – nyertes pozícióban.
Legfőképp a gyermekeik!

Mitől más a mediáció, mint a válóper?

A válás nemcsak jogi, de lelki folyamat is. Sok harag, keserűség, destruktív indulat törhet felszínre, amely megnehezíti a közös megállapodás létrejöttét, a megnyugtató, elfogadható lezárást. A vitában álló felek mindegyike érzelmileg érintett, úgy érzi, hogy nem képes kontrollálni az eseményeket, és meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben van. Emiatt gyakori a bizalmatlanság egymás felé.

A mediáció segít megállapodni a házaspárnak a legfontosabb kérdésekben úgy, hogy azt mindketten elfogadhatónak találják. A mediátor (közvetítő) sohasem hoz döntéseket a résztvevők helyett, hanem segíti őket olyan helyzetbe kerülni, hogy ők maguk tudják meghozni a megállapodást meghozó döntéseket. Lehetőségeket teremt, hogy a felek megfogalmazzák érdekeiket, kölcsönösen megismerjék egymás álláspontját, és ennek révén jussanak megállapodásra.

A mediáció lépései

 1. Kapcsolatfelvétel a felekkel. Az első beszélgetés alapozza meg a további együttműködést. Fontos, hogy mindkét fél úgy érezze, hogy biztonságban van – a közvetítő kompetens, személye független. Ez a bizalom alapja.
 2. Megállapodás a mediáció feltételeiben, kereteiben (időhatárok, helyszín, résztvevők, stb.).
 3. A mediációs ülés megkezdése: alapszabályok kialakítása.
 4. A probléma megfogalmazása, a napirend felállítása, megállapodás a megbeszélendőkről, a témák sorrendjéről.
 5. Mindkét oldal meghallgatása: mindegyik fél elmondhatja megszakítás nélkül a másik jelenlétében azt, hogy ő miképpen látja a problémát, és az hogyan érinti őt. A közvetítő segíti a megértést, hogy mindkét félhez az jusson el, amit a résztvevők mondani akartak.
 6. A rejtett érdekek, szükségletek és a mögöttes információk feltárása, megosztása egymással. A mediátor segít abban, hogy a felek megismertessék ezeket egymással.
 7. Lehetséges megoldásmódok kidolgozása, segítség abban, hogy a felek álláspontjai közeledjenek egymáshoz. Minősítés nélkül, együtt válogatjuk ki azokat, amikről érdemes beszélni.
 8. A felmerült megoldások értékelése, összevetve a felek érdekeivel.
 9. Végső megoldás kidolgozása, lehetőség szerint konszenzussal, vagy egy olyan folyamat kidolgozása, amely a folyamathoz vezet.
 10. A megállapodás megfogalmazása, amely magába foglalja a megvalósítás lépéseit is.
meditáció-coaching-párterápia-sonkoly-zsuzsa-cégvezetők-párterapeutája

A mediációs folyamat gyorsabb, olcsóbb, kapcsolatkímélőbb, mint a bírósági peres eljárás. Nincs vesztes-nyertes, alperes-felperes. (A nyertes is vesztessé válhat hosszú távon, ha a másik nem érzi igazságosnak az ítéletet. Ennek destruktív hatása a közös gyereken csapódhat le.) A mediációban a megállapodást az érdekeltek hozzák létre, a mediátor csak katalizálja a folyamatot. A megállapodás csak akkor jön létre, ha mindkét fél elfogadhatónak találja.
A szakember sokat segíthet olyan kérdésekkel, olyan szempontok említésével, amire a vitában résztvevők addig nem gondoltak. Megérthetővé, kezelhetővé válhatnak eddig kimondatlan félelmek, érzések, igények, amelyek korábban akadályozhatták a megegyezést.
A mediátor feladata az, hogy segítse a konfliktusok szereplőinek a jelenség felszíne mögé tekinteni, a problémák valós okát feltárni, a problémák megoldására megvalósítható utakat kidolgozni.

Mediáció válóper helyett

 • A kapcsolat újraépítésében.
 • Kommunikációs nehézségek megoldásában, hatékonyabb kommunikációs minták elsajátításában.
 • Házastársi, élettársi krízisek sikeres megoldásában.
 • Eltávolodás irányváltoztatásában, szeretetteljes intimitás kialakításában.
 • Elköteleződésben, a kapcsolat mélyítésében.
 • Bizalom újrateremtésében, féltékenység megszüntetésében.
 • Hogyan teremtsünk időt egymásra a hétköznapokban?
 • Két önálló, érett személyiség ideális „távolságának” kialakításában.

Mediáció válóper helyett

GYORSABB
Mert kb. 1-3 alkalom szükséges a megállapodáshoz, egymástól nem távoli időpontokban, alkalmanként maximum 3 órában.

OLCSÓBB
Mert a mediátorok óradíja kevesebb, mint a bírósági perek kiadásai.

KAPCSOLATKÍMÉLŐ
Mert lehetőséget teremt feldolgozni a válással kapcsolatos fájdalmakat, veszteségeket, kimondhatókká válnak az érzések, csalódások, de kimondásra kerülnek a kapcsolat értékei is.

MEDIÁCIÓ DÍJA:

Első szakasz:
külön-külön konzultáció
90perc: 33.000 Ft/fő

Második szakasz:
együtt
120 perc: 38.000 Ft

A mediáció segít egymás meghallgatásában, az indulatok kontrollálásában, a kommunikáció javulásában és a szülők együttműködését is erősíti.

Sonkoly Zsuzsa

család- és párterapeuta,
gyász- és veszteség feldolgozást segítő